Jazyková a stylistická korektura (korekce textu)


korektura

 

Korektury bakalářské práce zahrnují především jazykovou a stylistickou korekturu textu (také bývá označována jako korekce textu). Nedělíme jazykovou a stylistickou korekturu na oddělené služby, ale nabízíme ji jako jednotnou službu. Pokud budete mít speciální požadavky od vedoucího týkající se stylistiky, prosíme Vás o uvedení do poznámky v objednávce nebo zaslání emailem.

Jazykovou a stylistickou korekturu provádíme v režimu sledování změn (v MS Word) nebo formou poznámek v PDF, a tudíž si můžete zkontrolovat veškeré provedené úpravy.

Co vše patří do jazykové a stylistické korektury?

Jazyková a stylistická korektura textu zahrnuje kontrolu a úpravu:

  • gramatiky,
  • interpunkce,
  • překlepů,
  • stylistiky,
  • opravu slovosledu,
  • koncovek podstatných a přídavných jmen,
  • nahrazování opakujících se a nevhodně použitých slov a slovních spojením,
  • shody přísudku s podmětem apod.

Naším cílem je:

Poskytnou Vám jistotu, že Vaše práce je po jazykové stránce v pořádku.

Úspora Vašeho času.

Nechat Vás věnovat se pouze odborné stránce a kvalitě práce.