Formátování


formatovani

 

Při psaní jakékoliv závěrečné práce je kladen důraz nejen na kvalitní obsah, jazykovou správnost, ale především také na splnění formálních náležitostí ohledně vzhledu práce.

Téměř každá vzdělávací instituce má stanovené pokyny / nařízení / metodiku na formátování. V průběhu let se požadavky stále více rozšiřují a stupňují. Z metodik se mnohdy staly publikace o několika desítkách stránek. Formátování se tím stalo velmi náročným na čas a preciznost.

Náš tým Vám zajistí splnění požadavků Vaší školy ohledně formátování a vzhledu Vaší práce. Formátování provádíme v několik termínech zpracování (24 hodin, 48 hodin, 72 hodin, 5 dnů) a mnohdy jsme schopni práce opravit i za kratší dobu, než je maximální uvedená v rámci objednávky.

Co vše patří do korektury formátování?

Formátování textu zahrnuje:

  • nastavení okrajů,
  • velikosti písma a nadpisů (stylování),
  • zalomení řádků,
  • odstranění nevhodných mezer, zajištění mezer mezi odstavci bez enterů,
  • vygenerování automatického obsahu,
  • vygenerování seznamu obrázků, tabulek, grafů, příloh,
  • úprava citací včetně poznámek pod čarou dle příslušné normy, např. ISO 690, APA atd. (v ceně formátování je 39 ks citací, každá další 20 Kč / ks)

V rámci formátování provádíme i úpravu citací. Opět tedy nerozdělujeme služby a účtujeme za jednotnou cenu. V případě Vašeho zájmu jsme schopni například upravit pouze seznam literatury dle požadované citační normy – probíhá formou individuální kalkulace.

Naším cílem je:

Poskytnou Vám jistotu, že Vaše práce bude splňovat nařízení školy včetně správného citování.

Úspora Vašeho času.

Nechat Vás věnovat se pouze odborné stránce a kvalitě práce.